تبلیغات

بسمه تعالی

تاثیرات خودشناسی نزد انسان

بسیاری از مصائب انسان ناشی از عدم شناخت خود است، چرا که اگر انسان حقیقت خلقت خود را بداند بسیاری از مشكلاتش حل می‌شود و زندگی سعادت‌آمیزی را برای خود رقم می‌زند. از مسائل مهم انسان و شاید مهم‌ترین آنها، شناخت خود انسان است. آدمی قبل از آنكه به شناخت جهان پیرامون خود و نیك و بد آن بپردازد، باید خود را بشناسد و گنجینه‌های فطرت و نهاد خود را كشف نماید و آنها را به كمال برساند و امیال نفسانی و شهوانی خود را تعدیل كند. در این صورت است كه به بزرگ ترین سعادت نایل می‌شود. اما اگر غفلت بورزد و استعدادهای خود را نیابد و شكوفا نسازد و فقط نیازهای مادی و امیال نفسانی و حیوانی خود را بر آورد، گرفتار خسران می‌گردد و از مرتبه انسانیت به حیوانیت تنزل می‌كند. دعوت به شناخت انسان از توصیه‌های مهم پیامبران الهی، عالمان اخلاق عارفان و فیلسوفان است و انسان خود نیز اهمیت آن را احساس می‌كند. البته آدمی از جهات مختلف موضوع شناخت و علوم گوناگون است.اما منظور از شناخت انسان در این مبحث آن است كه او دارای استعدادها و نیروهایی برای فهم خود و جهان و تكامل انسانی است. اگر انسان با تامل و تفكر، امكانات و استعدادهایی كه برای رشد و تكامل در او آفریده شده است بشناسد، بهتر می‌تواند سرمایه‌های وجودی خود را به كمال برساند. قرآن و روایات اسلامی، انسان را به خود شناسی دعوت می‌كنند از جمله آیه 5 سوره طارق و آیه 105 سوره مائده که تاکید دارند انسان باید بنگرد كه از چه آفریده شده است. امیر المومنین علی (ع) می‌فرماید: كسی كه به خودشناسی دست یابد، به بزرگ‌ترین سعادت و كامیابی رسیده است.بنابراین در اهمیت خود شناسی جای هیچ شك و شبهه‌ای نیست .

مقدمه خدا شناسی

خود شناسی را كه مقدمه خداشناسی است، می‌توان از جهات گوناگونی مورد تامل قرار داد. از آنجا كه فطرت آدمی با معرفت خدا عجین است دعوت به خود شناسی در واقع دعوت به خداشناسی و ارتباط با خداست. امیر المومنین علی(ع) می‌فرماید: خدایا! تو قلب‌ها را با محبت خود و عقل‌ها را با معرفت خود سرشته‌ای. خود‌شناسی، مقدمه محبت و معرفت به خداست. وجود انسان، وجودی وابسته و ممكن الوجود است و چنین موجودی نمی‌تواند، آفریینده خود باشد. بنابراین، هنگامی كه آدمی به خود شناسی می‌پردازد، وابستگی خود را به خدا احساس می‌كند. قرآن مجید در آیه 15 سوره فاطر می‌فرماید:
‌ای مردم! شما به خدا نیازمندید و خداست كه بی‌نیاز است.
                                            تهیه کننده : محسن طاهری امیری